مطالب عمومي مطالب عمومي .

مطالب عمومي

تغيير كاربري ملك مسكوني


يك ساختمان داراي دو واحد مي باشد. يكي طبقه همكف و دومي طبقه اول با كاربري مسكوني و داراي پايانكار و هر دو داراي سند واحد هاي اعياني و قدر السهم از عرصه كه از شمال و جنوب به دو محور منتهي ميشوند و راه دسترسي دارند. در عمل با توافقي كه در قولنامه ها در زمان فروش داشته اند حياط در اختيار ملك طبقه همكف قرار دارد. حال طبقه اولي با زدن يك تابلو ي كارگاه خياطي مشاغل خانگي مبادرت به احداث كارگاه صوري كرده است. عوامل شهرداري در قالب طرح تبديل و گزارش فرم خلاف موضوع را به ماده صد ارجاع ميدهند .

تغيير كاربري ملك مسكوني

در راي بدوي ماده صد ، موضوع منجر به حكم اعاده ميشود و با اعتراض مالك طبقه اول و ارجاع به كارشناس رسمي موضوع با امعان نظر كارشناس رسمي مبني بر شامل بودن قانون آپارتمانها راي تجديد نظر مبني بر جريمه به عنوان تجاري مي گردد. مالك نيز سريعا تمكين ميكند و پول به حساب شهرداري ريخته ميشود. سپس براي گرفتن مجوز تعميرات و پايان كار تجاري اقدام نموده كه فعلا شهرداري ترتيب اثر نمي دهد.

در اين ميان مالك ملك طبقه همكف متوجه موضوع ميشود و به شهرداري مراجعه و پيگير چگونگي موضوع ميشود و ميگويد كه ظاهرا به دروغ مالك طبقه اول به ماده صد عنوان كرده كه در زمان راي تجديد نظر گفته اند كه به مالك پاييني دسترسي ندارند و خارج از كشور بوده كه در واقع اينطور نبوده است. حال شهرداري براي نحوه اقدام آتي داراي اشكال شده؛
از طرفي مجبور است به واحد بالايي پايان كار بدهد و از طرفي اگر طبقه پاييني از شهرداري شكايت كند داستان ادامه خواهد داشت در صورتي كه تمامي اشتباهات در ماده صد صورت گرفته است. حال تكليف چيست؟
قابل ذكر است كه طبقه پاييني به نحوه حكم ماده صد معترض است
و طبقه بالايي پيگير موضوع به جهت دريافت پايان كار تجاري است.

 

جواب
شهرداري مكلف به تبعيت از رأي كميسيون ماده ۱۰۰ در خصوص جريمه و متعاقبا صدور گواهي عدم خلاف است و عدم اجراي آن تخلف نقض قوانين مي باشد. اگر ذي نفع (مالك طبقه بالا) اعتراضي نسبت به رأي كميسيون ماده صد راجع به ابقاي بنا دارد هدايت گردد كه نسبت به رأي كميسيون ماده ۱۰۰ در ديوان عدالت اداري اعتراض خود را به عنوان همسايه مجاور به ثبت برساند و در اعتراض خود اشاره به قانون آمره ي تملك آپارتمان ها و مقررات باب شركت در قانون مدني نمايد.

 

نويسنده : اميد محمدي

برگرفته از مجموعه مقالات تيم وكلاي موسسه حقوقي حامي لطفا در صورت سوال درمورد تغيير كاربري ملك مسكوني و يا نياز به وكيل شهرداري با ما درتماس باشيد.


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۶:۵۳ توسط:ali موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :